Hållbara organisationer & ledare

För Pformacademy handlar hållbarhet om att arbeta med hållbart uthålligt ledarskap i din verksamhet. Det handlar om normal affärs- eller verksamhetsutveckling och att din verksamhet ska drivas på ett ansvarsfullt sätt, utifrån ledarskapsperspektiv. Som chef har du ett huvudansvar för det.

Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer med din omgivning och dina medarbetare.

Förväntningarna på dagens ledare är höga från medarbetare och ledning. Organisations-förändringar är en del av vardagen och ibland blir det stressigt. Ofta måste du fatta svåra beslut, snabbt. Förståelse om hur ledarskapets och teamets förutsättningar förändras under tiden och hur vi tillsammans genom ett medvetet och hållbart förhållningssätt kan upprätthålla effektivitet. Vi fokuserar på beteende och attitydförändringar – och att vi ser nya mönster och möjligheter med att genomföra förändringar, hållbart, genom ledare.